שיעור 1 גזים והמוגלובין (Hebrew)

Lesson
Materials

בשיעור זה התלמידים לומדים על גזים פשוטים כמו פחמן דו חמצני, חנקן וחמצן. הם גם לומדים כיצד ההמוגלובין מסייע בהעברת חמצן בגוף. התלמידים משתמשים ברישום, בבניית מודלים ובמודלים ממוחשבים בכדי ללמוד כיצד נוצרות מולקולות אלה

.הסרטון להלן מראה כמה מאפיינים חשובים של תכנית הלימודים

Many thanks to Dr. Eitan Wong and Yuval Hamberg for their translation work on this lesson!

Student and instructor documents (Print these before beginning.)

Lesson 1 Periodic Tables

Lesson 1 Instructor Outline

Lesson 1 Guided Notes

Lesson 1 Guided Notes Answer Key

PyMol orientation video
Click here to learn how to access Protein Data Bank files and operate PyMol with a 3-button mouse.
PyMol files (Download PyMol for free here.)

Diamond white bonds.pse

DNA bonds.pse

Graphite white bonds.pse

Hemoglobin.pse

Fullerine.pse

To get a sense of the scale of the universe from the very large to the very small, check out this video before you begin!