בשיעור זה התלמידים לומדים על גזים פשוטים כמו פחמן דו חמצני, חנקן וחמצן. הם גם לומדים כיצד ההמוגלובין מסייע בהעברת חמצן בגוף. התלמידים משתמשים ברישום, בבניית מודלים ובמודלים ממוחשבים בכדי ללמוד כיצד נוצרות מולקולות אלה

.הסרטון להלן מראה כמה מאפיינים חשובים של תכנית הלימודים

Many thanks to Dr. Eitan Wong and Yuval Hamberg for their translation work on this lesson!